Terms & Conditions

Witamy na stronie Simply en

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny Simply en.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz w pełni niniejsze Warunki. Nie kontynuuj korzystania z witryny Simply en, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków, polityki prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich umów:

„Klient”, „Ty” i „Twój” oznacza Ciebie, osobę uzyskującą dostęp do tej Witryny i akceptującą warunki firmy.

„Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „My” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub nas samych.

Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy też w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia potrzeby klienta w zakresie świadczenia określonych przez firmę usług / produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

 

Cookies

Używamy plików cookie. Korzystając z witryny Simply en, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności Simply en. Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów mogą również wykorzystywać pliki cookie.

 

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Simply en i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Simply en. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z https://2dotscreative.pl/ do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Publikować materiału z https://2dotscreative.pl/

Sprzedawać, wypożyczać lub podlicencjonować materiałów z https://2dotscreative.pl/

Powielać lub kopiować materiałów z https://2dotscreative.pl/

Redystrybuować treści Simply en, (chyba że treść jest specjalnie stworzona do redystrybucji).

 

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe; Wyszukiwarki; Organizacje informacyjne; Dystrybutorzy katalogów online, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i akredytowane firmy w całym systemie.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link:

(a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd;

(b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; i

(c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać według własnego uznania inne prośby linków od innych organizacji.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że:

(a) link nie odbije się niekorzystnie na nas ani naszych akredytowanych firmach (na przykład nie zezwala się na linkowanie stowarzyszeń handlowych lub innych organizacji reprezentujących z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak możliwości pracy w domu);

(b) wcześniejsza współpraca z organizacją była zadawalająca;

(c) korzyść z widoczności związanej z hiperłączem przeważa nad  jej brakiem; i

(d) w przypadku gdy link znajduje się w kontekście ogólnych informacji lub jest w inny sposób spójny z treściami redakcyjnymi w newsletterze ub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link:

(a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd;

(b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; i

(c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w powyższym akapicie i chcesz połączyć się z naszą witryną, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres natalia@simplyen.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i / lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz utworzyć łącze do naszej witryny oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do której chcesz utworzyć link. Odpowiemy w ciągu 2-3 tygodni.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

Używając naszej nazwy  Simply en lub lub za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), z którym jest połączony; lub

Korzystając z dowolnego innego opisu naszej strony internetowej lub powiązanych z nią materiałów mających sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

Żadne użycie logo Simply en lub innej grafiki nie będzie dozwolone w przypadku linkowania gdy brak jest umowy licencyjnej na znak towarowy.

Ramki iframe

Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek ifralme wokół naszych stron internetowych ani używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

 

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania zażądać usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad ich łączenia w dowolnym momencie. Kontynuując link do naszej Witryny, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków i zasad dotyczących linkowania.

 

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli stwierdzisz, że jakikolwiek link w naszej Witrynie lub jakiejkolwiek połączonej witrynie budzi zastrzeżenia z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy zobowiązani tego zrobić ani odpowiedzieć bezpośrednio do Ciebie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia dostępności Witryny ani aktualizowania materiałów w Witrynie.

 

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć nas i bronić przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej witryny lub na jej podstawie. Żadne linki nie mogą pojawiać się na żadnej stronie w Twojej witrynie lub w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem praw osób trzecich.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelką odpowiedzialność za prawidłowość, kompletność i aktualność prezentowanych treści w naszej Witrynie i korzystanie z tej Witryny odbywa się na własne ryzyko klienta (w tym między innymi wszelkie gwarancje wynikające z prawa w odniesieniu do zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu).

 

Regulamin użytkowania został utworzony w języku angielskim w generatorze termsandconditionstemplate.com i przetłumaczony przez nas. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące któregokolwiek z naszych warunków, skontaktuj się z generatorem lub z nami.